KOULUTUS

Henkilöstön turvallisuuskoulutuspaketit tuotetaan yksilöllisesti, huomioiden kunkin kohderyhmän toimintaympäristön sekä ulkoisten tekijöiden aiheuttamat muuttujat. Koulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaan edustaman toimialan tarpeiden mukaiseksi ja toteutetaan viranomaistaustaisilla turvallisuusalan ammattilaisilla. Tehokkaan koulutuksen varmistamiseksi koulutukset ovat toimipistekohtaisia.

Koulutuksessa hyödynnetään korkealuokkaista turvallisuusalan DVD-materiaalia, jota asiakas pystyy jatkossa hyödyntämään sisäisissä koulutus- ja kertauskoulutustilaisuuksissaan.

Koulutuspaketti voi sisältää esimerkiksi seuraavat osakokonaisuudet:

  • koulutusta edeltävä tutustuminen kohteeseen ja sen turvallisuusongelmiin
  • vuorovaikutteinen teorialuento, sisältäen myös turvallisuusalan DVD-materiaalia
  • käytännönharjoitteita todennäköisiin uhkatilanteisiin, kohtaamisharjoitteet (”irti ja pakoon”- koulutus),
  • uhkatilanteiden case-harjoitteet autenttisissa tiloissa ja niiden videokuvaus
  • case-harjoitteiden syväpurku (suorittaja - muut - kouluttajat) videolta
  • palautekysely, jonka koosteet toimitetaan asiakkaan osoittamalle henkilölle
  • yksikön koulutusten jälkeen erikseen sovittujen raporttien ja toimintaohjeiden luovutus yksikön esimiehelle
  • maksuton yhteydenpito yksikön esimieheen

 

Yhteystiedot:

Harri Salo
Miika Laitinen

 

010 320 1240
010 320 1242